Het doel van de Basis Opleiding (één jaar) is om je een echte Yogabeoefenaar(ster) / Yogi(ni) te laten worden, herkenbaar aan een open hart Chakra. De warmte die dan je hart uitstraalt is voelbaar. Dit maakt de weg vrij voor je verdere ontwikkeling op mentaal en spiritueel niveau.

Het doel van de gehele Docentenopleiding (drie jaar) is je vaardigheid en bekwaamheid bij te brengen op de enige geldige, oeroude, traditionele manier, om  Verlichting en Zelfrealisatie te bereiken, waardoor je een echte Guru of Yogadocent/e kunt worden. Lesgeven hoeft niet, gebeurd vaak wel. Vandaar de benaming docentenopleiding.

De focus in de lessen ligt op de beoefening en de theoretische ondersteuning. Dus geen didactieklessen, overhoring, scriptie en diplomering. Je aantrekkingskracht naar verinnerlijking maakt dat je t.z.t. van het hogere je diploma ontvangt. Op deze wijze gaat het vanzelf, volg je hart. Voor wie is deze opleiding?

Pagina-indeling:

 • lesinhoud per lesjaar
 • tarieven en vakantiedata
 • wenken bij de les

When the mind is clear empty of memories and knowledge, things are seen exactly as they are.

Patanjali

Lesinhoud basisjaar:

De Basisopleiding biedt je een grondige training in de vijf eerste stappen van Yoga. Je leert niet alleen fysieke houdingen, morele principes, morele idealen en onthechting, maar je wordt ook ingewijd in de geheimen van energiebeheersing. Een betere gezondheid en een langer leven zijn het resultaat. Steeds meer het energie gevende ervaren binnen de beoefening, zal je helpen om uiteindelijk tot de zogeheten flow te komen. Ontdek zelf hoe vitaal, soepel en sterk je wordt met ons oeroude en beproefde systeem. Deze zachte en vriendelijke aanpak is geschikt voor iedereen. Kijk naar het lesrooster welke oefeningen we behandelen. Hieronder een globaal overzicht.

Data

 • 40 lessen van 120 minuten.
 • Start donderdag 12 september 2024 om 19.00 uur.
 • Tot begin november kan je nog instromen.
 • Klik hier voor aanmelding.

Uitleg

 • Welkoms/afscheid groet (Namasté):
 • Hoedanigheden (Guna’s):
 • Energielichamen (Sharira):
 • Energiecentra (Chakra’s):
  • Stuit (Muladhara Chakra)
  • Heiligbeen (Svadisthana Chakra)
  • Navel (Manipura Chakra)
  • Hart (Anahata Chakra)
  • Keel (Vishuddi Chakra)
  • Voorhoofd (Ajna Chakra)
  • Kruin (Sahasrara Chakra)
 • Energie werveling (Vritti):
 • Levenspad (Dharma):
 • Wet van oorzaak en gevolg (Karma):
 • Uitleg over Hatha en Raja Yoga:

Bron

Klik hier voor inschrijving 

Oefeningen

 • Fysieke houding (Asana):
  • Genot en strekking (Sthira/Sukha):
 • Lager/ hoger zelf oefening:
 • Concentratieoefening (Dharana op Nada):
 • Bevrijding van de geest met de klank (Mantra) AUM :
 • Zuiveringsoefeningen (Kriya Yoga):
 • Morele principes (Yama’s):
  • Geweldloosheid (Ahimsa)
  • Waarachtigheid (Satya)
  • Eerlijkheid (Asteya)
  • Kuisheid (Brahmacharya)
  • Niet-begeren (Aparigraha)
 • Morele idealen (Niyama’s):
  • Zuiverheid (Shaucha)
  • Tevredenheid (Santosha)
  • Soberheid (Tapah)
  • Zelf-studie (Svadhyaya)
  • Overgave (Ishvar-Pranidhan)
 • Filosofie van de Klesha’s (bezoekingen):
 • Energiehuishouding oefening (Pranayama):

Docentenopleiding:


Je hebt de Basisopleiding gevolgd en je wilt je verder ontwikkelen en alles weten over de diepe achtergronden van de heilige Yoga wetenschap. Misschien denk je daarbij aan les geven, maar dan op een enthousiaste en gefundeerde wijze.

In de Docentenopleiding hanteren we de uitspraak van de Hatha Yoga Pradipika: “Iemand kan geen perfectie in Raja Yoga verkrijgen zonder Hatha Yoga, noch perfectie in Hatha Yoga zonder Raja Yoga”.

Lesinhoud eerste jaar docenten:


Doordat je de flow steeds makkelijker en eerder ervaart, is je waarnemingsvermogen sterker geworden. Je kan het spel met de energiestromingen en het onthechten leren. Je komt steeds makkelijker voorbij het gedoe van gedachtes. Vanuit de helikopterview werkt je onderscheidingsvermogen steeds beter. Mag jij invullen wat daar het voordeel van is. Hieronder volgt een globaal overzicht.

Kijk naar het lesrooster welke oefeningen we in dit jaar behandelen.

Data

 • 40 lessen van 120 minuten.
 • 2025/2026 (eens in de drie jaar)

Oefeningen

 • Energiebeheersing (Pranayama)
 • Onthechting (Pratyahara)
 • Herkennen verschillende soorten energiewervelingen (Vritti’s)
 • Energiezegels (Mudra)

Bron

Uitleg

Behalve een herhaling/verdieping van het vorig jaar:

 • Het Yin-Yang model van de subtiele anatomie
 • Energiecentra (Chakra)
 • Dualiteit
 • Fonetische taal (Sanskriet)
 • Illusie (Maya)
 • Ziener/zien en het geziene
 • Verstand (Manas)
 • Intellect (Buddhi)
 • Geheugen (Citta)
 • Zintuigelijk oorgaan van de waarneming en voortbeweging (Indriya’s)
 • Grof lichaam (Sthula Sharira) en aspecten:
  • Voedsel omhulsel (Annamaya Kosha)
  • Vitaal omhulsel (Pranamaya Kosha)
 • Subtiel lichaam (Sukshma Sharira) en aspecten :
  • Mentaal omhulsel (Manomaya Kosha)
  • Astraal omhulsel (Vijnanamaya Kosha)
 • Oorzakelijk lichaam (Karana Sharira) en aspecten:
  • Zaligheid omhulsel (Anandamaya Kosha)
  • Gouden omhulsel (Hiranyamaya Kosha)

Lesinhoud tweede jaar docenten:


Doordat je het spel met de energiestromingen in de vingers begint te krijgen, maakt dat je tot steeds eerder in Hatha Yoga komt. Evenwicht tussen de zon, de Ha (mannelijk, ying) en de maan, de Tha (vrouwelijk, yang) energie. Je komt voorbij aan de dualiteit. Een nieuw speelveld wordt beschikbaar en dat zijn de Mudra’s. Hieronder een globaal overzicht.

Kijk naar het lesrooster welke oefeningen we in dit jaar behandelen.

Data

 • 40 lessen van 120 minuten.
 • 2026/2027 (eens in de drie jaar)

Oefeningen

 • Meditatie (Dhyana)
 • Contemplatie (Samadhi)

Bron

Uitleg

Behalve een herhaling/verdieping van het vorig jaar:

 • Derde energiekanaal (Sushuma)
 • Bovennatuurlijke innerlijke kracht (Kundalini)
 • Ego (Ahamkara)
 • Ziel (Atman)
 • Rad van geboorte en wedergeboorte (Samsara)
 • Ervaring en/of plezier (Bhoga)
 • Uitleg vier hoofd yogavormen
 • Geluid (Sabda), kennis (Jnana) en essentie (Artha)
 • Energiecentra (Chakra’s):
  • Stuit (Muladhara Chakra)
  • Heiligbeen (Svadisthana Chakra)
  • Navel (Manipura Chakra)
  • Hart (Anahata Chakra)
  • Keel (Vishuddi Chakra)
  • Voorhoofd (Ajna Chakra)
  • Kruin (Sahasrara Chakra)

Lesinhoud derde jaar docenten:


Vanuit een zeer stevige concentratie en meditatie kom je in de subtiele wereld van het contempleren (Samadhi). Je energiedoorstroming gaat inmiddels zo snel dat je jezelf hiermee nog grondiger kan zuiveren. Vaker en langer leven vanuit je intuïtie is het gevolg. Hieronder een globaal overzicht.

Kijk naar het lesrooster welke oefeningen we in dit jaar behandelen.

Data

 • 40 lessen van 120 minuten.
 • 2027/2028 (eens in de drie jaar)

Oefeningen

 • Concentratie, meditatie en contemplatie tegelijkertijd (Samyama)

Bron

Uitleg

Behalve een herhaling/verdieping van het vorig jaar:

 • Zelfrealisatie
 • Verlichting
 • Bevrijding
 • Vedanta vs. Tantra
 • Het aller hoogste (Brahman)
 • Staat van zijn waar je niet meer hoeft terug te komen (Moksha)
 • Boven natuurlijke gaves (Siddhi’s)
 • Ontstaan van de fysieke werkelijkheid (Genesis)
 • Innerlijk orgaan (Anthakarana) en zijn vier delen:
 • Communicatie met Brahman (Brahmarandra)
 • Controle over grove elementen (Bhuta’s)
 • Controle over subtiele elementen (Tanmatra’s)
 • Controle over zintuigen (Jnanendriya’s)
 • Controle over motoriek (Karmendriya’s)
 • Realisatie van het Zelf (Atman)
 • Realisatie van de indrukken (Samskara’s)
 • Realisatie van het onderscheidingsvermogen (Viveka Khyati)
 • Realisatie van de essentiële aard (Svarupa Sthiti)
 • Realisatie van de dood en de wedergeboorte (Samsara)

Erkenning:

Je vraagt een diepgaand persoonlijk gesprek aan met je meester op het einde van de Docentenopleiding. Uiteraard doe je dit pas wanneer je meent voldoende stof en beoefening te hebben verwerkt. Erkenning als docent en toetsing van de kwaliteit van de kennis gebeurt dan volgens traditie: een echte Yogadocent/e is herkenbaar aan zijn/haar kennis van de Mudra’s of energiezegels. Wanneer je door twee meesters erkend wordt, kun je je zelf als Yogadocent/e beschouwen. Dat is de traditie in Yoga sinds vele eeuwen.

Let op: Wees niet bezig met erkenning. Heel de hemel is de weg naar de hemel. Je aantrekkingskracht naar verinnerlijking maakt dat je t.z.t. van het hogere je diploma ontvangt. Op deze wijze gaat het vanzelf, volg je hart.

Algemene informatie

Deze opleiding wordt gegeven door Thijs

Voor 40 lessen van 120 minuten kan je kiezen uit de volgende betaal opties:

– 10 termijnen van 70,- = 700 euro

– 7 termijnen van 98,- = 686 euro

– In 1 keer 675,- euro

Kennismakingsgesprek is vrijblijvend.

Klik hier voor reservering (online) gesprek en voor inschrijving 

Kijk ook naar onze workshops en cursussen wat je verder kan helpen in je yogaontwikkeling.

Feest en vakantiedata:

 • herfstvakantie – les
 • kerst – geen les
 • voorjaarsvakantie – les
 • pasen – les
 • meivakantie – geen les
 • hemelvaart – les
 • pinksteren – les
 • zomervakantie – geen les

Voorbereiding


 • Volg voor succesvolle yogabeoefening zoveel mogelijk lessen, minimaal 80%.
 • Ben je verhinderd? Geef het door.
 • Draag comfortabele kleding waar je gemakkelijk in kan bewegen, zoals een joggingbroek en T-shirt.
 • Draag liever geen sieraden, deze blokkeren de energie doorstroming.
 • Eet licht van tevoren, anders gaat er teveel energie naar je maag.
 • Neem pen, papier en een glimlach mee.
 • De les begint op de starttijd.
 • De les is op blote voeten. Dan heb je beter grip
 • De vakantiedata vind je hierboven.
 • Deelname aan de yogalessen geschiedt op eigen risico.

Ondersteuning tijdens en na


 • Doe mee met de drie gratis tips voor meer focus.
 • Alle aanwijzingen gegeven in de lessen kan je terug vinden op deze webpagina.
 • Voor specifieke informatie welke oefeningen we per les doornemen zie hierboven per jaar bij het lesrooster.
 • Ervaar je fysiek en/of geestelijk ongemak tijdens of na de beoefening. Je bent voorbij jezelf gegaan. Bespreek dit ongemak vroegtijdig met mij. Ik kan je tips en suggesties geven om deze in het vervolg te voorkomen.
 • Heb je een vraag over wat dan ook? Vraag aan mij of we na de les deze kunnen bespreken, dan hebben we de tijd hiervoor.
 • Motivatieproblemen? Geef het aan, dan kijken we hier samen naar hoe je dit het beste kan oplossen.
 • In hoeverre kom je in het lessen mee in de beoefening? Is de beoefening te uitdagend voor je? Doe het jaar dan opnieuw. Laat je zin in Yoga je de weg wijzen, het komt vanzelf.
 • Thuisbeoefening komt ook vanzelf. Doe het niet omdat je denkt dat het moet. Maak het leuk. Ga oefenen met andere van de les, wissel ervaringen uit, maak een WhatsApp groep aan, ga mediteren met vrienden. Spreek erover, lees erover en droom erover. (Leestip: Autobiografie van een Yogi, Stem van innerlijke vrijheid, De meesters van het verre oosten.)
 • Voor ondersteuning van de lessen en thuisbeoefening is het aanschaffen (via internet) van het boek Licht op yoga van B.K.S. Iyengar een aanrader.
 • Hetzelfde geld voor het bestuderen van het theoretisch naslagwerk. Laat je zin in Yoga je de weg wijzen.
 • Een hele mooie theoretische kapstok heb je in het gratis e-boek Subtiele Anatomie van Phillipe (Ajitaâ) Barbier.

Inschrijven en/of neem contact op