Wat is een Vritti?

Een Vritti is Sanskriet voor energiewerveling. De hele wereld is vol van alleen maar energiewervelingen, Vritti’s. De activiteit in de vorm van Vritti’s is niet in woord of getal uit te drukken, ze is oneindig. Maar vermits we ons bezig houden met onze eigen ontwikkeling beschouwen we vooral onze eigen Vritti’s.

Vrtti’s binnen onszelf ontstaan uit de indrukken (Samskara’s) die in onze energiestromingen zitten. Wanneer die tot leven worden gebracht door ons functioneren, ontstaat er een werveling van energie (Vritti), die buiten de bedding treedt. De energiestroming neemt als het ware de afslag van de snelweg. Hierdoor krijgen we de manifestatie van de indruk, een gedachte.

Vritti’s zijn storingen op onze weg naar Zelfrealisatie. Om de vijand aan te pakken, dat zijn dus de Vrtti’s, is het goed dat we de vijand kennen. En herkennen, als ie zich voordoet, voordat we in staat zijn om ze te beheersen en uiteindelijk helemaal op te heffen.

Om te beginnen

Beschouwen we de vijf soorten Vritti’s vernoemd door Patanjali in de eerste verzen van zijn Yoga Sutra’s. Twee ervan bevinden zich in Citta (geheugen), namelijk Nidra (slaap) en Smrti (geheugen). Drie in Buddhi (intellect), namelijk Pramana (juiste kennis), Viparyaya (onjuiste kennis) en Vikalpa (verbeelding). Dat zijn de grote boosdoeners. Als we deze onder controle kunnen krijgen, dan hebben we alles onder controle.

Grofweg genomen

Kunnen we ze onderverdelen in soms pijnlijk en soms niet pijnlijk. Pijnlijk (Klishta) als een Vrtti te maken heeft met ons ego. Een Vrtti geladen door ego (Ahamkara) is bijvoorbeeld een emotie. Maar wanneer de Vritti’s je tot onderscheidingsvermogen kunnen brengen en de duisternis van de onwetendheid teniet doen, worden ze Aklishta (niet pijnlijk) genoemd. Een Vritti is dan niet verbonden met het ego.

Alle verschillende technieken die we hanteren – de 8 stappen – zijn allemaal bedoeld om deze 5 verschillende Vrtti’s uiteindelijk onder controle te krijgen. Tot aan hun oorsprong.

Kunnen er meer Vrtti’s zijn dan deze?

Nee, alle mogelijke Vrtti’s kun je in deze 5 terugvinden: juiste kennis, onjuiste kennis, verbeelding, slaap, geheugen. Dus, de wereld bestaat uit: juiste dingen, maar er zijn ook onjuiste dingen die in jouw hoofd kunnen voorkomen, toch? Dan hebben we nog slaap, geheugen en verbeelding. Dit is een totale beschrijving van hetgeen zich kan afspelen in jouw bewustzijn, is het niet?

Een schitterende analyse!

En weer hier de wetenschap van Yoga op zijn best. Probleemstelling; beschrijving van de kern van het probleem; en omdat je de kern van het probleem heel duidelijk doorhebt ‘het lijkt wel een systeem-analyse’ kun je heel snel naar de oplossing toe gaan.

Als je de redenen van een ziekte niet begrijpt, dan kom je nooit tot genezing toch? Je behandelt het symptomatisch, oppervlakkig. Pleister erop, en dan hoop je maar het beste, hé. Maar echt genezen zul je nooit. Hier: wat is de kern van het probleem van een mens? Bewustzijn niet onder controle. Hij laat zich opslorpen door zijn gedachten.

Wat moet je doen?

Controle krijgen over die gedachten tot aan de oorsprong Dat betekent: de 5 verschillende soorten gedachten/emoties, enz. uiteindelijk herkennen, achterhalen en pakken. Tel je hoeveel woorden gebruikt worden om dit allemaal hier te vertellen? Stop, definitie van Yoga: 4 woorden, stop!

Yoga Citta-Vrtti-Nirodhah

Yoga is het onder controle brengen van de wijzigingen van het denken. Het woordje ‘Nirodhah’ is onder controle brengen. Een van de andere interpretatiemogelijkheden is ‘stopzetten’. Maar hier is het niet stopzetten. Als je het zou stopzetten, dan zou je klaar zijn. Dat kun je nu eenmaal niet stopzetten. Want energie is een dynamisch verschijnsel. ‘De wijzigingen van het denken’ een vertaling voor Vrtti. Maar de Vrtti’s zijn ontstaan uit Samskara’s, weet je nog? En Samskara’s zijn op het niveau van Citta. Yoga is het onder controle brengen van de Vrtti’s in ons tot en met het niveau van Citta, waar er nog Samskara’s zijn. En nog meer dan dat: dat je zelfs in staat bent om controle te krijgen over jouw bewustzijn, zodanig dat je in Citta zelf blijft.

Yoga is dus een wetenschap van controle

En het bewustzijn wordt hier eigenlijk ook helemaal geschetst. Het bewustzijn gaat van het denken tot aan het geheugen, Citta. En het proces van het bewustzijn wordt er ook in geschetst. Het begint met indrukken/Samskara’s, die verworden tot gedachten, Vrtti’s. En die Vrtti’s veroorzaken in ons lichaam uiteindelijk eiwitten, die zorgen voor de verstoffelijking van ons wezen, whoosh! Yoga gaat over de controle van dit proces. En je bereikt uiteindelijk succesvolle controle door standvastig te worden op het niveau van Citta. Dan heb je Yoga: vereniging.

Snap je dat?

Vrtti is een woord dat op het mentale slaat, ja? Het betekent energie wervelingen of gedachten. Maar Citta is een causaal gegeven, het geheugen. Normaal kunnen we Vrtti’s niet opheffen in Citta. Maar toch staan die 2 woorden bij elkaar. En die geven dus eigenlijk aan dat de controle niet alleen gaat over de Vrtti’s, maar ook over de oorzaak van de Vrtti’s, want die ligt in Citta. En dat zijn de Samskara’s. Dus je bent niet klaar met Yoga zolang je geen controle hebt gekregen over de Samskara’s. Niet alleen de Vrtti’s, met meditatie, maar ook de Samkara’s, met contemplatie.

Lees ook: Welke yogavorm past bij mij?

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit artikel. Bron: Yoga Sutra’s volgens Ajita. Heb je er iets aan gehad? Vind je het leuk om je ervaringen hierin te delen? Heb je een aanvulling of een vraag? Ik lees het graag. Onderaan de pagina kan je reactie geven.

Namast??

Aan de slag!

Om praktisch te beginnen dan kun je jezelf inschrijven voor de drie gratis tips om je beter te focussen met Raja Yoga. Je krijgt hierin uitleg over de Asana ABC en je krijgt twee concentratieoefeningen. Alvast succes en veel plezier!

Kennismakingsgesprek!

Heb je zin om met mij kennis te maken? Reserveer een vrijblijvend gesprek, hierin praten we over Yoga. Zijn we gelijkgestemd en heb je er zin in? Dan is inschrijving voor de training mogelijk.

Zie ook: 6 tips en redenen om te beginnen met Raja Yoga

yogaleraar alkmaar

Thijs Punt

Ik help jouw wanneer je jezelf aangetrokken voelt tot persoonlijke ontwikkeling met Raja Yoga. Samen kunnen we deze eeuwenoude beproefde methode, een krachtige aanpak voor jou laten werken.