Wat is Atman?

Op een dag vroeg een schriftgeleerde aan Boeddha hoe je Atman (Sanskriet voor het Zelf) kon vinden. Boeddha schreeuwde hem het beroemde antwoord toe in zijn Pali taal: Anatta! Anatta! Anatta! ofwel Er is geen Atman! Er is geen Atman! Er is geen Atman! Maar de man kon daar alleen uit op maken dat Boeddha het begrip Atman niet accepteerde, terwijl Boeddha hem juist de meest relevante weg wees naar Atman. Bouw geen spanningsveld op, wees er niet mee bezig, het zal tot je komen, had ie misschien moeten toevoegen. Maar goed, de man keerde gefrustreerd naar huis, er ontstond een scheuring binnen Yoga en uiteindelijk werd het Boeddhisme uit India verdreven. Door wie dacht je? De schriftgeleerden, natuurlijk, met wie Jezus het ook aan de stok zou krijgen. Zo zie je maar, het is altijd weer hetzelfde!

Onbenoembare

In Atman heb je niks meer wat omschreven kan worden. Tja, Buddha noemt het leegte, maar dat is ook een beschrijving. Want zodra je die leegte wil, dan pin je je vast op één ding, en dan zoek je gewoon: Waar is de leegte? Maar zo vind je Atman niet. Want zolang je ermee bezig bent, heb je verbeelding. Er is eigenlijk maar één benoeming, en dat is het onbenoembare. Dus je kan er naar zoeken met je verstand, je ervaart het pas op het moment dat je het niet zoekt. Nog niet zo gemakkelijk om van de beperkingen van het denken af te stappen, van het willen, naar het ontvangen over te gaan en ook te vertrouwen dat het gebeurt!

Eenheidsgevoel

Als je er bent, zal er iets heel vreemds gebeuren. Dan heb je een gevoel dat alles bij elkaar past/klopt, en dat je heel gevorderd bent. En dan is de vereniging dat Yoga is, eigenlijk een succes geworden. Het is als een toestand van volledige Sattva van al je energie, zowel centra als lichamen en omhulsels. Door die alom heersende harmonie is er niet alleen een eenheidsgevoel in je eigen wezen, maar ook een gevoel van eenheid met de rest van de wereld. Door de verbranding van steeds meer Samskara’s (indrukken) treden vanzelf achtereenvolgend de kenmerken op: Satya Sankalpa (juiste besluitvaardigheid), Satya Kama (juiste verlangens), Apta Kama (bevrediging van alle verlangens), Niskama (begeerteloosheid) en tenslotte Akama (vrij van begeerte). Bijgevolg komt er ook een einde aan alle Klesha’s (bezoekingen) en Vasana’s (subtiele begeerten). De weg naar Jivanmukti (bevrijding in dit leven) staat voor je open. Er is niets meer over dat je nog moet leren kennen. Je komt los van het idee – Ik ben dit lichaam -, omdat je geproefd hebt aan het eenheidsgevoel met het heelal. Alleen door contact met het licht van het Goddelijke, zoals het is, ga je de oceaan in van ontwijfelbare, opperste kennis; en in de onbegrensde, onpeilbare diepe oceaan van zaligheid, vindt je het kalme water dat tot extase voert, begeesterd, uiterst zacht en weldadig aanvoelt, dat kracht, kennis en licht schenkt en de ellende van deze wereld wegvaagt.

Als je niet gezeteld bent in je eigen ware aard

Als je niet in Atman terechtgekomen bent, dan is er assimilatie/identificatie/versmelting van de ziener in jou met het geziene. De modificaties van het denken, dat zijn de Vrtti’s. Dus, omdat we nog niet in staat zijn in Svarupa Sthiti te komen/Zelfgerealiseerd te zijn, wordt ons bewustzijn getrokken naar de Vrtti’s die we in ons hebben. En we vereenzelvigen ons met onze Vrtti’s. Zolang je dus jezelf/je Atman niet ontdekt hebt, zul je aangetrokken worden tot je denken En dat is tegelijkertijd ook een beetje de omschrijving van het probleem waar we mee te maken hebben: opgeslokt worden door onze denken. Hoe wil je dat aanpakken? Vind je het goed dat je opgeslokt wordt door je denken? Wil je als slaaf door het leven gaan? Of wil je meer van je leven maken? Hoe ga je het aanpakken? Je gaat proberen die versmelting van de ziener met de gedachten op te heffen. De filosofie van de Klesha’s weet je nog?

Dus de weg naar jouw Atman, naar jouw Zelf, gaat via pijn. Via ellende.

Is het mogelijk op een andere manier te komen bij ons Zelf? Is het mogelijk op een andere manier in de hemel te komen? Er zijn veel mensen die denken dat er een andere methode is. Maar welke methode dan? Nou, door gewoon dichter bij de leraar aan te schuiven en die doet het dan voor je. Niet? Het is toch bekend? Iedereen die fan is van Jezus of Mohammed enz., die doet eigenlijk niks anders. Die denkt: het is een Groot Mens, dus als ik dicht genoeg bij Hem ben, dan heb ik geen ellende meer. En het vervelende is dat dat ook enigszins waar is. Als je in de aura komt van een Groot Mens, wordt je plotseling beschermd door de aura. van de persoon, en heb je geen problemen meer. Maar als je uit die aura komt, krijg je weer alles op je nek. En wat is dan jouw conclusie? Ik moet in die aura blijven! Maar dat kun je toch niet maken?! Ga je je hele leven aan de slippen van die gasten hangen? Is dat jouw ontwikkelingsweg? Het is onzin. Er is alleen maar één mogelijkheid: dat je op je eigen benen staat. Als het te erg is, kan je even schuilen bij die persoon, maar voor de rest moet je proberen het zelf te doen. Dan luister je, en dan leer je, en dan val je, en dan sta je op.

Het niet-Zelf houden voor het Atman:

De meeste mensen, als ze over zichzelf praten, hebben een vinger die wijst naar: Ik, ik. Dan wijzen ze naar het fysieke lichaam. Dus, ze identificeren zich met het fysieke lichaam. Het Zelf is voor hen het fysieke lichaam. Maar dat is het niet. Het heeft weinig met het Zelf te maken. Het fysieke lichaam is alleen maar de top van de ijsberg. Je kunt moeilijk de ijsberg aangeven door alleen maar de top aan te geven. Wat is het Zelf? Nou, probeer dan de zaken juist te benoemen.

Stel je voor dat:

Als je bijvoorbeeld merkt dat je negatieve gedachten hebt en je zegt tegen jezelf: Zo moet je niet denken, is dat dan de Ziener die dat zegt? Dat is je geweten. En dat is al goed. Dat is dan al een stapje hoger dan je gedachten? Ja. Stem van je geweten is eigenlijk al de Ziener die zich uit. Dat is prima. Maar correcter zou zijn dat je beseft dat als je het negatieve opmerkt in het leven, dat je vanuit de oogpunt van eerlijkheid ook het positieve moet opmerken. En dat is dus heel diep. Dat is voldoende sterk om onze hele visie  van het leven te veranderen. Onze oppervlakkige, eenduidige manier van kijken tegen dingen vervang je dus door een veel relatievere kijk. Jouw groei op geestelijk vlak zal gelijke tred houden met de steeds groter wordende mildheid in je beoordeling.

Onze grootste vijand zit in ons zelf?

Onze grootste vijand is ons zelf. Letterlijk. En luk je dit, dan heb je de zin van je leven ontdekt/ingevuld. Heb je de cyclus van reïncarnatie die je doorloopt sinds vele, vele levens gestopt. Dan ben je klaar. Dan kun je nu werken naar de Bevrijding. De Verlossing. En dat is lekker, jongens! Dat is zo lekker, die toestand. Dat is het Paradijs dat zich installeert in jou. Gewoon die uitschakeling van dat zelf. Leven in de leegte, of vanuit de leegte: dat is zo een gigantische weldaad. Dus, je hebt harmonie in jou, en op de koop toe heb je geen ellende meer van buiten. Want de conditie van jouw lichaam wordt steeds beter door die harmonie. Je gaat stralen. En je gaat je intellect weer kunnen gebruiken, zoals je hem nooit gebruikt hebt. En het wordt leuk joh! Vakantie? Dat is niks in vergelijking met dit.

Je bent de Waarnemer zelf.

Dus je moet je eerst installeren in de Waarnemer. En dan zul je kunnen werken vanuit de Waarnemer. En dan zul je een multidimensionale waarneming hebben. Dan zul je alles tegelijk zien. En echt zien zoals je nu ziet. Door de tijd heen kunnen zien. Dus, jouw kennisinstrument is onvergelijkbaar met dat van een gewone mens geworden. De normale werking van de Ziener is uitgeschakeld. En wordt veranderd in de ideale status van de Ziener. De gewone waarneming is eigenlijk uitgeschakeld. De waarneming bestaat nog, maar zonder object. Dat is dus wat je probeert te doen als nieuw startpunt. Om opnieuw de baas te worden over jouw wezen, moet je je installeren in dat Zelf. En op een gegeven moment zo goed zijn erin dat je dat kunt aanzetten en uitzetten. Dat de pootjes uit Atman komen, naar Ahamkara, Buddhi, Citta enz, maar dat jij naar believen die pootjes kunt terugtrekken. En kunt zeggen: Nou, nu zit ik weer in mijn Zelf. Al die werkingen zijn gestopt. En dan zit je weer in je harmonie. Dan herstel je alles. En dan kun je bijvoorbeeld naar believen naar kosmisch bewustzijn toe gaan, of naar de uitwerking op persoonlijkheidsvlak, of versmelting met het Goddelijke beogen. Dat zijn de activiteiten/de dingen die jou nog interesseren. Dan zit je in kennen. Dan ben je kennen. Snap je? Dat betekent dat je de potentie van kennen hebt.

Je lichaam ondergaat het effect daarvan.

En er is helemaal geen gezeik over Atman en dat soort zaken. Helemaal geen getheoretiseer. Geen intellectuele aangelegenheid. Nee, want je bent het. Als je vanuit je lichaam werkt, vanuit jouw lager zelf, en je probeert dus iets te grijpen wat je niet heel goed begrijpt, dan zit je dus fout. De boodschap hier is: Atman is altijd daar. Wat je moet doen is jouw Atman de kans geven om te werken. Hij pakt dan over. Maar jij moet geduld hebben. En het enige wat je kunt doen is: ophouden met doen, ophouden met denken. Dat is je plicht. Dan, eindelijk, zal je Atman in zijn stilte/in zijn harmonie, met zijn harmonie, zijn werk kunnen doen. En naarmate je meer kronkelig bent, hoe meer tijd Atman nodig heeft om in te werken. Hoe meer geduld je moet hebben. Vertrouw erop, Atman is perfect.

Dus de eerste problemen komen bij het causale lichaam?

Precies. Atman is altijd perfect. Dat is het grappige. En, al onze Atman’s zijn gelijk. Dezelfde conditie. Alleen van binnen is het gedifferentieerd. En dat is weten/wijsheid. Het teken dat je verlicht bent, is, bij uitstek, dat je door en door wijs bent. Hoezo wijs? Wat is dat? Wel, dat je oplossingen kunt vinden voor alles. Dat je eigenlijk alles weet. Letterlijk.

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit artikel. Bron: Yoga Sutra’s van Patanjali volgens Ajita. Heb je er iets aan gehad? Vind je het leuk om je ervaringen hierin te delen? Heb je een aanvulling of een vraag? Ik lees het graag. Onderaan de pagina kan je reactie geven.

Namasté

Aan de slag!

Om praktisch te beginnen dan kun je jezelf inschrijven voor de drie gratis tips om je beter te focussen met Raja Yoga. Je krijgt hierin uitleg over de Asana ABC en je krijgt twee concentratieoefeningen. Alvast succes en veel plezier!

Kennismakingsgesprek!

Reserveer een vrijblijvend gesprek, hierin praten we over Yoga. Zijn we gelijkgestemd en heb je er zin in? Dan is inschrijving voor de training mogelijk.