Hoe train ik mijn intuïtie?

Om bij je intuïtie te kunnen, moet je zoveel mogelijk proberen van gedachtes afkomen. Daarom leer je in Yoga Dhyana (meditatie), om dat te kunnen doen. Dus, leg je toe op Dhyana. Het is om je de weg te laten ontdekken naar je intuïtie. Dat je te alle tijden je intuïtie kunt gebruiken. En los kunt komen van de dwingelandij van de gedachten. Allemaal shit die gedachten. De ene gedachte is nog slechter dan de andere. Nog niet op gelet? Gedachten hebben een kracht op zich. En die tiranniseren jou gewoon. Die laten jou dingen doen en zeggen waar je eigenlijk helemaal niet achter staat met je hart. Gedachten moeten daarom onder het gezag van de intuïtie werken. Jouw gevoel moet het belangrijkste zijn. Daarmee moet je bezig zijn. De beoefening daarvan heet contemplatie.

Een kenmerk van de expert

Is niet zozeer zijn scholing, maar zijn mate van gebruik van intuïtie – dat maakt een expert. Je kunt elk probleem oplossen op deze manier. De rest is een kwestie van logica. Als ie gaat denken, dan is ie verloren. De echte goede koopman/echte goede directeur, die doet dat intuïtief. Dat is een vakman. En dat wordt niet geleerd op school.

En als je nog niet zo ver bent, wat doe je dan?

Oefenen. Oefenen om het te krijgen. Want zolang dat je dit niet hebt, ben je in gevaar. Dus, je zit in de mist. Gevangen in gedachten. Een gewone mens neemt waar door middel van beelden en gedachten. Die vertaalt dat via die methode. Maar de Yogi die heeft dat op een gegeven moment niet meer nodig – die beelden en die gedachten. Die werkt rechtstreeks op indrukken. Dit is dus intuïtief functioneren/causaal functioneren.

Het is dus wat je voelt?

In het begin is het met het verstand dat je aanpakt, en dan probeer je langzamerhand over te gaan naar de aanpak van het hart. En bij de aanpak van het hart, is er geen kenner, gekende of het kennen meer. Dan is alles meteen daar. Dan versmelt alles met elkaar. En je kunt heel moeilijk uitleggen waarom je dingen begrijpt zoals je ze begrijpt, maar het is wel zo. En het is veel accurater dan gewone denkwijze/manier van denken/functioneren zoals gewone mensen functioneren.

Dat is het ontluiken van de intuïtie

De intuïtie, dat is dus in die causale wereld functioneren. Maar daardoor plotseling ook al de indrukken waarnemen die aanwezig zijn op de causale trilling. Dat is de intuïtie. Maar vooraleer dat je dat doet, moet je doordringen tot die wereld. En dat doe je dus door een object. Iedereen heeft zo zijn eigen interesses. Daar begin je mee. Met jouw hobby, jouw interesse. En daarin dus die gevoelswaarde gaan onderscheiden. En als je dat als eerste gedaan hebt, kun je langzamerhand dezelfde aanpak voor alles gebruiken – voor huizen, voor mensen, voor boeken. Voor alles.

Dus

Eerst opmerken, en vanuit dat opmerken kun je dat ook handhaven in jou, langdurig, en als je dat langdurig kunt handhaven, kun je dat ook produceren. Maar dat is dan de vorm van de energietrillingen op causaal vlak die jij dus een vorm geef. Naar believen hè? Dus, je kunt die vormen ook opheffen. En als die schommelingen/vormen niet meer optreden, wat houd je dan over? De oorzaak van die vormen. En wat is dat? Dat zijn de indrukken. En dat is dan intuïtief functioneren. Gewoon observatie deze keer. Niet van de scholing hè? Maar observatie van de indrukken. En via observatie van de indrukken zul je de werking van de indrukken waarnemen/gewaarworden, langdurig leren aanhouden, en dan kunnen uitschakelen. Heel logisch allemaal

Hoe gebruik je nu intuïtieve kennis?

Één: door niet te denken. Twee: door nadruk te zetten op observatie. Constant observeren. Alles observeren. En in de stilte die bij de observatie optreedt: letten op de herkenningen die je maakt. En als je dus plotseling iets van inspiratie krijgt – een soort oprisping: huh, wat is dit? – dat je daar gevolg aan geeft. Want dat is de moeite waard. Daar zit iets. Daar moet je wat mee. Dus, als je in grote problemen zit/als je grote problemen wilt oplossen, stop met denken. Doe dít. En wacht. Snap je? En dan komt het! En je staat versteld, en je zegt: “Exact dat wat ik nodig heb, komt nu naar me toe!” En met je domme kop zul je twijfelen aan jezelf, omdat je mentaal opgevoed bent. Denken is de baas, enzovoort. Vergeet dat!

In jou heb je die Goddelijke essentie

We noemen dat de ziel. Als je je overgeeft aan je ziel zal deze energie zich in de lagere delen van jouw wezen gaan manifesteren, dan kan die energie door dringen in je mentale,- astrale- en fysieke lichaam. Langzaam nemen deze lichamen dan de trillingsfrequentie aan van die hogere energie. Je zult dan ook intuïtief dingen weten en gaan doen. Je leert dat bepaalde situaties waarin je terecht komt hun doel hebben. Je ziel brengt je in deze situaties en heeft daar een bedoeling mee: jou weer iets te laten leren. Vertrouw erop dat zulke situaties ook altijd weer goed zullen aflopen, als je de principes die je geleerd hebt toepast. Als je je overgeeft aan het hogere zul je ontvangen wat je nodig hebt. Als jouw ziel je ingeeft dat je naar een retraite in Nieuw Zeeland moet, vertrouw er dan op dat die ziel ook geregeld heeft dat je financiën daarvoor toereikend zullen zijn. Als je iemand ontmoet is dat nooit voor niets. Probeer altijd uit te vinden wat je te leren hebt van een bepaalde ontmoeting. Ga alles aan om te leren. Sluit je niet af, maar stel je open. Als je vragen hebt, stel ze vanuit het diepste van je hart, in overgave, en het antwoord zal komen.

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit artikel. Bron: Yoga Sutra’s van Patanjali volgens Ajita. Heb je hier iets aan? Heb je een aanvulling of vragen hierover, ik lees ze graag. Onderaan de pagina kan je reactie geven.

Namasté

Aan de slag met Raja Yoga!

Zin om direct thuis te beoefenen? Schrijf je in voor de drie gratis tips om je beter te focussen met Raja Yoga. Je krijgt hierin uitleg over de Asana ABC en je krijgt twee concentratieoefeningen. Alvast succes en veel plezier!

Kennismakingsgesprek!

Zou je kennis met mij willen maken? Reserveer een vrijblijvend gesprek, hierin praten we over Yoga. Zijn we gelijkgestemd en heb je er zin in? Dan is inschrijving voor de training mogelijk.

Related Articles

2 augustus 2017

Wat is een Yogi(ni)?

22 oktober 2018

Wat is meditatie?