Ik ervaar chronische stress

Ervaar je geregeld spanning en stress in je leven en heb je dan ook zo de behoefte aan een ontspanningsoefening? Het liefst eentje dat je half in slaap gepraat wordt met een mooi verhaaltje. Een geleide meditatie oefening bijvoorbeeld, TV kijken is ook zoiets, een goed boek lezen of een podcast luisteren. Heerlijk niet? Echter de rust die je dan krijgt gaat weer voorbij zodra er een gedachte aan je dagelijkse situatie komt. Klopt dat? Ga maar na. Weg van de spanning ga je dan, vluchten in een mooi verhaal.

Wat is dan belangrijk om hier uit te komen?

Dat is om te leren waarom de spanning er is, om ontspanning te integreren in de dagelijkse handelingen, zodat de hele dag de ontspanning blijft. Hiervoor moet er in mentaliteit en in gedachtewereld het een en ander veranderen.

(Mentale) pijn, wanhoop, nervositeit en zware ademhaling zijn de symptomen van een denken dat in een verstrooide toestand is. We noemen het verstrooid, maar dat is eigenlijk een mentale veld dat niet meer onder controle is. Hieronder krijg je een uiteenzetting die aangeeft wat de ernst is van jouw problematiek.

De eerste

Het minst erge, wordt veroorzaakt door pijn. Als je mensen ziet/bestudeert om je heen, dan hoor je ze klagen dat is het gevolg van pijn. Dat betekent breuken in de energietrillingen, waardoor je er niet bij kunt blijven. De telefoon rinkelt plotseling. Dat leidt je af. Maar als je een beetje moeite doet, dan gaat dat weg en kom je weer bij en is het over. Het kan lichamelijke pijn zijn, maar omdat je in bovenstaand voorbeeld op mentaal vlak zit, heeft het meer op mentaal vlak betrekking. Fysieke pijn is het minst erge, want misschien heb je wel eens opgemerkt dat je met meditatie fysieke pijn kunt opheffen? Heb je dat al opgemerkt? Ja? OK. Dus, het is niet zo moeilijk. Maar het tweede symptoom, is moeilijker:

Wanhoop is het resultaat van herhaalde pijn

Dus, je wordt zodanig veel gestoord door die telefoon, of door andere dingen (het hakt er elke keer in), dat je voelt dat je controle verliest, en dat je die controle niet meer terug kunt krijgen. Hoe goed je je best ook doet, je merkt op een gegeven moment dat het hele spel uit de klauwen is. Het gaat helemaal verkeerd. Dan begin je te wanhopen. Dat is erger dan pijn. Het is moeilijker vanuit die toestand terug te komen en in meditatie te komen. Dan hoor je wanhopige verhalen van mensen en merk je regelmatig op dat ze super geïrriteerd zijn. Als je goed om je heen kijkt, dan zie je dat overal. Mensen leven zo.

Het derde symptoom is nog erger

Het wordt hier gezegd nervositeit. Wat gebeurt er als je dagen en weken lang wordt geconfronteerd met die wanhoop van al die storingen? Constant? Als je naast de spoorweg/Schiphol woont, en je wordt keer op keer gestoord door de treinen/vliegtuigen die langskomen? Dag na dag, week na week, maand na maand? Helemaal verkrampt. Je zenuwstelsel protesteert. Want de wanhoop blijft bestaan en begint belastend te werken op je zenuwen.

Het vierde symptoom is het gevolg van zenuwproblemen

Nervositeit is niet het juiste woord hier. Het zijn gewoon echt zenuwproblemen. Overgevoeligheid, enz. Wordt genoemd: zware ademhaling. Als je in de trein/bus/ergens in een gezelschap zit, en er is eentje naast je die diep zucht, dan zeg je: Wat heeft die man? Is zijn neus verstopt of zo? Heb je dat al meegemaakt? Dat is niet zijn neus die verstopt is. Het zijn die verkrampingen veroorzaakt door zenuwproblematiek die inwerken op die spieren. Het werkt gewoon helemaal niet meer. Die persoon is helemaal vast komen te zitten. Als het doorzet, dan krijgt ie zo meteen een hartinfarct. Die hartspier kan niet meer werken. Zware ademhaling is het beroerdste symptoom van ongecontroleerd denken. Bij een astma-aanval heb je ook dat rijtje! Bij astma zie je precies dit rijtje optreedt. Dat is een van de hele leuke dingen die je kunt hanteren in neurologie, als we het over neurologie willen hebben. Pijn, wanhoop en zenuwproblemen. Het is een rijtje. Maar dit rijtje is niet bekend in het Westen. Als je het zo uitleg, dan begrijp je het. Het is hartstikke logisch. Dus, je hebt eerst pijn, dan wanhoop en dan zenuwproblemen. Dat zijn dus de symptomen die hier genoemd worden van het verstrooide toestand.

Wat zegt Patanjali daar verder over?

Om deze symptomen uit de weg te ruimen (moet er zijn) een voortdurend (onafgebroken) beoefening van één waarheid of beginsel. Richt je. Ga niet elke vogel die langs vliegt achterna. Neem er één. Doe één ding tegelijk. Ja, maar mijn baas wil dat ik…  OK, dat is jouw probleem. We gaan ervan uit dat je in ontwikkeling bent, en iemand die probeert te ontwikkelen kan zich beter op één enkele zaak per keer richten. Als hij daarmee klaar is, dan pas gaat ie over naar een andere.

Leuk is dat Patanjali niet zegt wat je als beginsel moet nemen

Het maakt niet uit wat, maar richt jezelf. Neem dan maar gewoon hetgeen dat je leuk vindt . Makkelijkste om jezelf op te richten. Vind je vissen leuk? OK, leef dan helemaal op in dat vissen van jou. Verzamel gereedschap en hengels en lees boeken over het vissen, maar zorg ervoor dat jouw wezen zicht focust. Denk aan een boog die gespannen is zich spant. Laat het niet slap hangen! In de zoektocht naar mentale beheersing is strekken, mentaal strekken belangrijk. Ofwel doelgericht zijn. Als je in een bedrijf gaat werken, is dat het eerste dat men van je vraagt: Ben je doelgericht? Weet je waar je naartoe gaat? Wat is het businessplan dat je hebt? Wat is hetgeen dat je moet bereiken/je jezelf voorgelegd hebt te bereiken? En daar ga je gewoon.

Patanjali spoort je verder

Om op een kussen die symptomen in de gaten te houden, überhaupt zo snel mogelijk op een kussentje te gaan zitten, en bewust te zijn van de ernst van de situatie. Zeker als het wat zwaardere symptomen zijn. Dat we dan zeggen: Nou, we blijven gewoon zitten en we luisteren naar Nada en we doen onze best met onthechting en alles wat we geleerd hebben totdat dit soort symptomen niet meer optreden. Totdat het eerste symptoom zelfs niet meer voelbaar is. Zware ademhaling dat is een afgeremde, verkrampte persoon. Je kunt snelle ademhaling hebben, maar dat kan iets anders zijn. Goed advies van Patanjali niet? Nuttig? Kun je dit gebruiken?

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit artikel. Bron: Yoga Sutra’s van Patanjali volgens Ajita. Heb je er iets aan gehad? Vind je het leuk om je ervaringen hierin te delen? Heb je een aanvulling of een vraag? Ik lees het graag. Onderaan de pagina kan je reactie geven.

Namasté

Aan de slag!

Om praktisch te beginnen dan kun je jezelf inschrijven voor de drie gratis tips om je beter te focussen met Raja Yoga. Je krijgt hierin uitleg over de Asana ABC en je krijgt twee concentratieoefeningen. Alvast succes en veel plezier!

Kennismakingsgesprek!

Reserveer een vrijblijvend gesprek, hierin praten we over Yoga. Zijn we gelijkgestemd en heb je er zin in? Dan is inschrijving voor de training mogelijk.

Related Articles

2 augustus 2017

Wat is een Yogi(ni)?

3 oktober 2019

Ik ervaar veel angst