Hoe komt het dat ik me zo moe voel?

Om meteen met de deur in huis te vallen, inconsequentie leidt tot vermoeidheid. Hoe zit dat? Dit omdat slechts een deel van je wezen actief betrokken wordt bij datgene dat je doet en een ander deel van jezelf passief blijft, krijg je een probleem binnen in je. Dat maakt je zo moe. Als je dingen doet waar je niet achter staat, veroorzaak je disharmonie tussen je verschillende lagen binnen jezelf. Dit gebeurt ook als je een bepaald deel van jezelf vergeet of ontkent. Als je het kind in jezelf vergeet en te serieus wordt, zul je zien dat je op een gegeven moment vast loopt. Je energie kan op een bepaald niveau niet meer stromen en blokkeert. Je wordt moe, lusteloos, zwaar, verdrietig of grijs.

Wie ben je als mens?

Waar ga je naar toe? Hoe werk je? Hoe zit je in elkaar? Waarom doe je wat je doet? Hou jezelf hiermee bezig en laat de rest voor wat het is. Focus op de essentie. Je verspreid je dan niet meer naar links en naar rechts. Ja, maar mijn bazin heeft gezegd dat de vriend van de conciërge van de kat van de buurman? Zo zijn de mensen vaak bezig. En dan komen ze thuis en dan zeggen ze: oh God ik moet even gaan liggen, ik ben zo moe. Natuurlijk dat je moe bent, mentaal. Dan ga je thuis nog een beetje TV kijken en zo. Dan word je mentaal ook nog weggetrokken in alle soorten verhalen. Nee, houd je liever bezig met je Zelf, hartzaken. Maar altijd ergens toekijken van: Waarom reageer ik nu zo op wat de andere zegt? Toeschouwermentaliteit aankweken. Leuk! Kracht.

Ja maar wacht even, mijn hart

Mijn hart is alleen maar voor de mensen van wie ik hou. Dus, de onkunde, zeker in het begin, om met je hart om te gaan, kan je slim aanpakken met overgave. En dat zorgt ervoor, meteen, dat die gevangenis waarin het hart zit, opengebroken wordt. Je leert je hart te geven aan de Allerhoogste. En daardoor breek je open. Maar omdat je openbreekt, causaal, krijg je die energie ook. Daarmee kan je hele wezen bekrachtigd worden.

En wanneer je moe bent, dan ben je dit vergeten

Je bent eigenlijk je energie kwijt, omdat je jezelf vastklampt aan problemen. Het overzicht verdwijnt en je wordt geleefd. Als yogabeoefenaar kan je op een zeker punt maar vast stellen dat deze beoefening werkt. Omdat je open gekomen bent, kun je vanaf dat moment veel meer met je hart doen. De nadruk is op openzetten, dus overgave. Maar dat vraagt dus een vertrouwen in alles en de meeste mensen vertrouwen niks of niemand. Ze zijn bang. Dus, ze sluiten zich weer. Dus, je moet het opnieuw doen. En als je het opnieuw doet, krijg je het weer.

Een praktisch voorbeeld in openheid:

Je hebt zin om te gaan wandelen, maar je partner is loom. Hij of zij ziet dat niet zitten en is er niet voor in de stemming. En dan ga je over tot drammen: Ja, maar ik wil. Ga toch mee! De natuurlijke reactie die dan uiteraard volgt is: Schei uit, laat me! Wat is de oplossing hier? De oplossing is op een betere manier rekening houden met de ander.

Dus

Je partner is loom, en jij wilt wandelen, dan zeg je: Goh, voel je je niet lekker? Ben je een beetje moe? Nou, ik begrijpt dat je heel moe bent. Je hebt veel gedaan, maar denk je niet dat het misschien leuk zou zijn om een klein beetje te bewegen? Snap je? Eerst meegaan met de trilling, en dan langzamerhand proberen, nadat je dus één bent ermee, de trilling om te buigen, en de andere te bewegen naar iets anders over te gaan. Maar gebeurt dat dikwijls? Nee hé. We worden gewoon geconfronteerd met schokken, geweld. Niet goed. Kortom open jezelf, ga in overgave en focus in de dingen op de essentie.

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit artikel. Bron: Yoga Sutra’s van Patanjali volgens Ajita. Heb je er iets aan gehad? Vind je het leuk om je ervaringen hierin te delen? Heb je een aanvulling of een vraag? Ik lees het graag. Onderaan de pagina kan je reactie geven.

Namasté

Aan de slag!

Om praktisch te beginnen dan kun je jezelf inschrijven voor de drie gratis tips??om je beter te focussen met Raja Yoga. Je krijgt hierin uitleg over de Asana ABC en je krijgt twee concentratieoefeningen. Alvast succes en veel plezier!

Kennismakingsgesprek!

Reserveer een vrijblijvend gesprek, hierin praten we over Yoga. Zijn we gelijkgestemd en heb je er zin in? Dan is inschrijving voor de??training mogelijk.

Related Articles

2 augustus 2017

Wat is een Yogi(ni)?

3 oktober 2019

Ik voel me gevangen